This course is designed to introduce the learner to financial report building using the Unit4 ERP (Agresso/U4BW) Excelerator add-in.

Unit4 Basic Excelerator Reports October 2023 in Norwegian

Dette kurset er utformet for å introdusere deltakeren til bygging av økonomiske rapporter ved å bruke Unit4 ERP (Agresso/U4BW) Excelerator-tillegget.

Om kurset:

Dette er et “verktøysett”-kurs som gir mange nyttige funksjoner som deretter kan brukes, etter behov, i eget Unit4-miljø.

Rapportene som brukes i kurset vil være basert på nettbaserte ‘Information Browsers’, men elementene fra kurset gjelder også for desktop-brukere.

Sjekk våre pris- og betalingsalternativer

 

Forutsetninger – Kunnskap:

Siden dette kurset er rettet mot nybegynnere er ingen obligatoriske forkunnskaper nødvendig.


Kunnskap om følgende områder vil imidlertid være en fordel 

 • Unit4 ERP (Agresso / U4BW) navigasjon
  Kjerneøkonomioppsett (kontoer, posteringsattributter, perioder osv.)
  Oppretting av skrivebordsnettleser eller nettinformasjonsnettleser


Etter kurset:

Utenom selve den praktiske treningsøkten, vil deltakere motta:

 • Et excel-arbeidsark med alle rapporteksemplene som ble brukt i økten – for referanseformål
  En PDF-brukerveiledning som beskriver alle elementene gjennomgått i kurset
  Attest for fullført kurs


Kurssammendrag:

Kurset ledes av en erfaren Arribatec Training Center (ATC)-kursholder, som bruker det dedikerte ATC-treningsmiljøet. Deltakere gis midlertidig tilgang til miljøet i løpet av kurset.

Det er laget en excel-arbeidsbok som hver er en øvelse som demonstrerer en ny rapporteringsfunksjon. Øvelsene øker sakte i kompleksitet, fra svært enkle rapporter til multi-subtotalte og skisserte per-attributtrapporter.

Arbeidsboken, sammen med denne veiledningen, kan brukes som referanse av deltakere når kurset er ferdig, og gir derfor kontinuerlig verdi og assistanse.

Heldagskurs: Grunnleggende rapportering i  Unit4 Excelerator

Pris

Norge

kr 4900 per person
 •  

Betaling skjer med faktura etter påmelding. Når betalingen er fullført, vil deltakeren motta lenke til økten.

Om du er en bedrift og ønsker å registrere fler enn 5 personer, kontakt oss for å lære mer om våre organisasjon- og bedriftstilbud.

Kommende kurs

Sjekk vår kurskalender

Eager to learn more? Tell us what we can help you simplify ^

Other news articles ^