Screenshot 2022 07 05 at 14.32.58

Fra god prosessteori til god prosesspraksis ^

Prosessarbeid er verdiskapning satt i system. Dette kurset tar deg gjennom hvorfor forretningsprosesser skaper verdi, hva prosessarbeid består av og kan bidra til. I tillegg får du innføring i vår anbefalte metode for å etablere og videreutvikle et prosessorientert styringssystem.

Steder:

Oslo: Økern Portal, Lørenfaret 1d, 0585 Oslo

Sandnes: FOMO, Grenseveien 21, 4313 Sandnes

Pris:

4.500 kr per modul

7.500 kr for begge modulene

Mulighet for grupperabatt. 

Dato:

Modul 1:

Sandnes: 21. september
Oslo: 27. september

Modul 2 :

Sandnes: 22. september
Oslo: 28. september

Tidspunkt: 08.30-12.00 begge dager

Hvem er dette kurset for?

Kurset passer både for de som er nysgjerrige på hvordan forretningsprosesser kan skape verdi og de som har en rolle i etablering eller videreutvikling av prosessorienterte styringssystemer. Du trenger ikke prosjekterfaring for å delta på kurset. Vi vil ta deg gjennom det mest sentrale ved denne type prosjekter.

Program:

Kurset består av to moduler fordelt over to dager. Det er mulig å kun delta på en av modulene, men det anbefales at kurset gjennomføres i sin helhet for ønsket læringsutbytte da disse i stor grad bygger på hverandre. I del 1 går vi gjennom overordnede temaer og prinsipper knyttet til prosessarbeid, og hvordan prosessarbeid kan bidra til kontinuerlig forbedring. Dette for å gi de rette forutsetningene for å planlegge og gjennomføre et prosessprosjekt. I del 2 går vi gjennom hva et prosessprosjekt bør bestå av, og hvordan det kan gjennomføres.

Læringsmål for kurset:

  • Kunnskap om viktige temaer slik som forretningsprosesser, prosesseierskap og prosessmodenhet
  • Økt forståelse for hva et prosessorientert styringssystem er og hvordan det skaper verdi
  • Kunnskap om hvordan sikre kontinuerlig forbedring av prosesser
  • Økt forståelse for hva et prosessprosjekt bør bestå av og hvordan de kan gjennomføres
  • Forståelse for hvorfor og hvordan ivareta endringsledelsen og sikre god implementering av prosjektet

Registrer deg her: 

ida rund

Kurset holdes av Ida Livik. Som en av våre dyktige senior rådgivere har Ida erfaring både med utarbeidelse og implementering av prosessorienterte styringssystemer. 

Ida har testet og utviklet metodikken og verktøykassen vår i prosjektgjennomføring. I tillegg har Ida en mastergrad i endringsledelse og et brennende engasjement for viktigheten av å sette endringsledelse i fokus. Dette for å sikre varige effekter av prosessprosjekter. 

Du vil derfor får nyttige og praktiske tips og triks for hvordan sikre vellykket implementering i din bedrift.

ArribatecHospitality 128
ArribatecHospitality 89

Ønsker du å vite mer om våre tjenester innen virksomhetsarkitektur?

More news from Arribatec ^

BMSx webinar

BMSx Webinar

Join our webinar on September 28th! The webinar will cover the product series BMSx – Arribatec’s own line of products that extend and expands your existing EA & BPM system.

Read More