Events ^

Knowledge is power and our consultants are eager to share their knowledge so your business can succeed faster. Sign up for one of our webinars to unlock competitive advantages.

bg image

Get notified about
new happenings

| Whats happening?

Screenshot 2022 07 05 at 14.32.58

Kurs: Fra god prosessteori til god prosesspraksis

Prosessarbeid er verdiskapning satt i system. Dette kurset tar deg gjennom hvorfor forretningsprosesser skaper verdi, hva prosessarbeid består av og kan bidra til. I tillegg får du innføring i vår anbefalte metode for å etablere og videreutvikle et prosessorientert styringssystem.

Sign up here »
Energiseminar RISE Energy 2022

RISE Energy 2022

RISE Energy 2022 RISE Energy går av stabelen onsdag 1. juni hvor ny innsikt serveres på sølvfat fra bedrifter i energisektoren. Her snakker kjente fjes

Sign up here »