Arribatec Gruppen ^

Digitala lösningar, tjänster, konsultation och infrastruktur för företag som söker förenkling och optimering.

Vårt globala team inkluderar över 400 av de bästa konsulterna på marknaden. Som problemlösare effektiviserar vi komplexa företag, processer och system så mycket som möjligt – med varaktiga resultat.  

Vi har bred bakgrund och expertis som utgör en unik blandning av tjänster och produkter som du inte hittar någon annanstans. 

About Arribatec Group - CEO Geir Johansen
Arribatec
Play Video

Arribatec idag ^

Vårt sätt att kombinera människor, processer och system är unikt på marknaden. Vår konkurrensfördel är direkt tillgång till expertis och lösningar som ger verkligt och långsiktigt affärsvärde. 

Arribatec har i genomsnitt fått en ny kund per vecka sedan etableringen och levererar tjänster till över 1700 privata och offentliga företag i 30 länder. Därmed har Arribatec Group blivit en av de snabbast växande IT-leverantörerna i Norden och är nu noterad på Oslobörsen. 

Power BI illustration
Best technology Consultants and advisors for companies

Vår historia ^

Arribatec grundades 2015 och har upplevt en otrolig tillväxt sedan dess start inklusive förvärvet av flera väletablerade konsultföretag och utvecklingen av nya affärsområden och lösningar. 

Arribatecs nyckel till framgång har varit ”rätt blandning av personal”.

"Vi har samlat några av de bästa personerna från olika områden. Oavsett om kunden vill ha ERP, molntjänster eller programutveckling - spetskompetensen och det ämnesövergripande leveransmodellen som gör oss unika."

Kundsupport

Behöver du teknisk hjälp? Kontakta support.

Purple team security service

Arribatec imorgon ^

Arribatec kommer att fortsätta växa och vidareutveckla tjänsteutbudet för att erbjuda de bästa förutsättningarna. Vi kommer att fortsätta stärka organisationer genom att omvandla teknik till en möjliggörare för tillväxt. 

Vi tror inte på geografiska begränsningar, Arribatec ska fortsätta att öka sin globala närvaro och stärka vår position inom flera utvalda branscher. 

About Arribatec Group
ERP
Arribatec

Vår vision och grundvärderingar ^

Vår vision är att förenkla komplexa miljöer till att bli mer begripliga för kunden. Vi kommer underlätta för företag att lyckas genom att ta totalt ansvar för kundens systemlandskap. Med specialister inom alla ämnesområden får kunden en kontaktperson för hela IT-leveransen. 

Vår värdegrund RISE:

Responsibility (Ansvar) –  Vi tar ansvar 
Integrity (Integritet) – Vi agerar med integritet 
Service (Serviceinriktade)-  Vi är serviceinriktade 
Empowering (Framdrivande) – Vi gör det möjligt 

About Arribatec Group