Hypergene ^

Utveckla verksamheten med toppmodern planering, rapportering och analyser

Effektivisera dina finansiella planeringsprocesser och bevaka ditt företag genom avancerade analys- och rapporteringsfunktioner. Arbeta med målhantering och bryt ner övergripande planer för mål, nyckeltal och aktiviteter för hela organisationen.

computer-7-affa-rsplanering
Maritime consulting services and management systems
Arribatec

Molnbaserat konkurrensfördel ^

Hypergene är en välkänd produkt inom affärsstyrning. Att kombinera prestationsmätning, budget och prognos, affärsinsikt och produktionsstyrning i en komplett lösning gör den till ett unikt verktyg för företag.

Flexibel rapportering och analys ^

Ger dig snabb tillgång till rollbaserad information och djup analys. Hypergene tillhandahåller ert företag flexibla och kraftfulla verktyg för att följa upp verksamheten med fokus på resultat och framsteg. Verktygen kan sammanställas och visualiseras i tydliga portaler för högre chefer eller anpassas för ad hoc-analyser baserat på behov och tidigare kunskap.

Best technology Consultants and advisors
timelab-pro-CfKV0CecnU8-unsplash
Arribatec

Budget och prognos ^

Med Hypergene kopplar du samman finansiell planering med operativa och affärsrelaterade planeringsprocesser. På så sätt effektiviseras budgetering och prognostisering samtidigt som precisionen och tillförlitligheten hos informationen förbättras. Arbetsflödet strukturerar och övervakar pågående och kommande uppgifter i processen. Uppgifter kan enkelt delegeras inom organisationen och utvecklingen följs när en budget skapas på olika nivåer eller enheter.

 

Integration med andra affärssystem, som Unit4 ERP, ger dig tillgång till viktig information och referensdata. All data lagras, konsolideras och övervakas i realtid, vilket innebär att hela organisationen kan arbeta utifrån en standardiserad, kvalitetssäkrad bild av verkligheten.

huy-nguyen-fQgYAnWVFeo-unsplash
IT løsninger for Energi selskaper

Strategisk Ledarskap med Hypergene ^

I Hypergene är strategiska mål kopplade till operationella planer och konkreta resultat. Affärsplaner, mål och KPI:er definieras alla i ett intuitivt gränssnitt.

Förpliktelser och aktiviteter kommuniceras och följs upp för att främja öppenhet, överensstämmelse och ansvar genom hela organisationen. Det finns också många möjligheter att förbättra, efterlevnad av lagar och regler samt intern kontroll.

Effektiviserad planering, rapportering och analys ^

Med Hypergene i molnet förändrar vi hur du kan planera, hantera och följa upp ditt företag med fokus på ökad konkurrensfördel.

Effektivisera budget- och prognosprocesser, använd avancerade analys- och rapporteringsfunktioner samt bryt ned planer i mål, KPI:er och aktiviteter över hela organisationen.

Best technology Consultants and advisors for companies