Finansiell planering och analys ^

Användarvänliga lösningar med integrerad Business Intelligence

Synergierna av automation, AI (artificiell intelligens) och molnteknik har revolutionerat möjligheterna för ekonomichefer. Detta har gett möjligheter till att skapa effektiva och precisa planer, budgetar och prognoser som överträffar tidigare standarder. 

Våra nyskapande lösningar för finansiell planering och analys (FP&A) utnyttjar kraften i dessa framsteg. Genom att förena automation, AI och de omfattande möjligheterna hos molntekniken, erbjuder vi en plattform som driver ekonomicheferna till att kunna utföra ett noggrant och effektivt arbete. Detta nytänkande sätt optimerar processerna för planering, budgetering och prognostisering, vilket säkerställer att ekonomichefer kan fatta beslut baserade på omfattande och exakt data som i sin tur möjliggör proaktiva och välinformerade strategier för organisatorisk framgång. 

Consultants and advisors
Consultants and advisors
Red circle
Arribatec

Finansiell planering och analys för företag ^

Driv hållbar lönsamhet och ge dina team möjligheten att fatta välgenomtänkta beslut genom vår heltäckande lösning. Ta kontroll över affärsplanering, prognostisering och insiktsfull analys, allt skräddarsytt för att möta dina unika affärsbehov. 

Det viktigaste i vårt uppdrag är att göra det möjligt för din personal att fatta välgrundade samt kloka beslut, stödda av robusta insikter från Business Intelligence. Våra heltäckande lösningar är noggrant utformade med syfte att erbjuda omfattande stöd för hela ditt företag/organisation och säkerställa kontroll samt ge strategiska insikter för hållbar lönsamhet.

Integrerad finansiell planering 

Oavsett om du planerar kassaflöde, hanterar driftsbudgetar eller prognostiserar intäkter är det avgörande att ha en flexibel och integrerad strategi för dina finansiella behov. 

 

Budget och prognos 

Avlägsna silos, koppla samman olika processer och gör planeringen likformig för hela din organisation.

 

Mätning med KPI 

Konfigurera enkelt KPI:er från vilken datakälla som helst i din organisation, sätt mål och dela KPI relaterad information. 

Planering av personal och analys 

Fatta bättre informerade beslut genom att kombinera bemanning, analys, budgetering och affärsplanering. 

Rapportering, analys och dashboards

För att fatta verkställande beslut baserade på relevant data, är det viktigt att betrakta helheten för att uppnå bättre resultat. Detta gör dig mer flexibel och kan snabbare agera på förändringar.

IFRS16

Säkerställ efterlevnad av IFRS 16 regler så att dina team snabbt kan återfå kontroll och transparens. 

Våra produkter för finansiell planering och analys ^

Felxibel och effektiv planering, budgetering och prognostisering blir alltmer väsentligt för att prestera i snabbt föränderliga affärsmiljöer. Vårt expertteam kopplar samman ditt företag med det rätta systemet för dina behov.

Unit4 Financials

Unit4 Financials är en intelligent FP&A lösning (Financial Planning & Analysis) som hjälper ditt team att leverera bättre insikter och värde till din organisation samtidigt som det främjar bättre affärsbeslut. Öka din verksamhetsprestanda genom att kombinera automatiserad, AI-baserad finansiell planering, analys, budgethantering och prognostisering med kraftfulla dashboards. 

Hypergene

Hypergene ger dig ett helt nytt sätt att planera, hantera och följa upp genom att effektivisera alla finansiella planeringsprocesser. Förändra, kvalitetssäkra och effektivisera budget- och prognosarbete samtidigt som du digitaliserar din strategiska planering och uppföljning. 

Denna lösning för finansiell planering och analys ger enkel och intuitiv åtkomst till data så att du kan få rätt information till rätt person med en enda pålitlig källa med analytiskt

Få en gratis demo

Vill du veta mer om fördelarna, nackdelarna och den stora skillnaden mellan systemen?

Consultants and advisors

Fördelarna med Arribatec  ^

Genom att kombinera toppmodern programvara med Arribatecs kompetens omvandlar vi din företagsdata till användbar information för de dagliga ekonomiska behoven i din verksamhet. Vi känner till de utmaningarna organisationer står inför när det gäller hantering av data och därmed kan vi hjälpa dig att hålla dig uppdaterad, upptäcka trender och få din verksamhet växa ytterligare. 

Komplex översikt  

Med våra lösningar för BI och analys kan du övervaka all kritiska data över hela ditt företag i en enda översikt. Enkelt och funktionellt.  

Imponerande rapporter  

Vi ger dig verktygen för att omvandla, analysera och visualisera data på ett enkelt men meningsfullt sätt – dela rapporter och skapa en förståelse i din organisation.  

Säkerställ konsekvens 

Bygg robusta, återanvändbara modeller av dina data för att ge konsekvent rapportering och analys över hela organisationen. Missa inte värdefull information eller att värdefull information förloras.  

Ap automation
Peach circle
Arribatec

Hitta den perfekta FP&A lösningen  ^

Skicka ett meddelande till oss för att veta mer 

About Arribatec
IT løsninger for produksjon og logistikk