HR & lön ^

Lösningar som har utvecklats för att placera dina anställda i centrum

Vet du hur mycket ett HR och lönesystem kan göra för ditt företag?  

Ta emot hjälp att optimera arbetsprocesser, förenkla och stärka noggrannheten i lönehantering samt öka produktiviteten, engagemanget och tillväxten av dina talanger 

CJ1Q5407
unit4 cloud training 2
Red circle
Arribatec

Implementation
av HR och lönesystem ^

Helt integrerat och automatiserat

Mycket av skalbarhet går förlorat om ditt HR- och lönesystem – Human Capital Management (HCM) inte är korrekt implementerat och integrerat med resten av din IT-systemlandskap. Det är här Arribatec kommer in i bilden. 

Våra konsulter levererar ditt HR och lönesystem fullt integrerat med andra viktiga tredjepartsapplikationer och hjälper dig att automatisera tidskrävande HR, löne- och ekonomiuppgifter. 

Ta kontakt för att få veta mer 

Integration som en tjänst ^

Integrationer mellan olika system

Många företag har idag flera system som täcker olika behov inom HR och lön. Och varje IT-chefs önskan är att ha robusta integrationer mellan de olika systemen. 

En kunnig teknisk konsult som behärskar de vanligaste integrationsverktygen som finns till ditt ERP system i nära samarbete med en professionell konsult som känner till de professionella kraven, är enligt vår mening en grundläggande förutsättning för framgång med integrationsarbetet. 

Prata med oss om integrationer 

Dedikerad HR team ^

Konsulttjänster i världsklass

Vårt dedikerade HR och löneteam känner till HR avdelningens processer och dagliga utmaningar och kan erbjuda rådgivning i världsklass. 

Engagera, ge stöd och inspirera dina anställda genom en sömlös blandning av ett avancerat lönehanteringssystem, ett centralt HR system och programvara för Talent Management, allt detta enkelt integrerat med dina andra tredjepartsapplikationer – det vi kallar förenklad komplexitet. 

arribatec ERP y Cloud
Peach circle
Arribatec

Integrerade lösningar inom HCM för din organisation ^

Mer tid att fokusera på värdeskapande uppgifter

HR och löneavdelningar har varit tvungna att lägga för mycket tid på dagliga manuella uppgifter, vilket innebär att de inte får tillräckligt med tid att leverera de strategiska förbättringar som krävs när en organisation växer. 

I dag är det nödvändigt att ha en HCM (Human Capital Management) lösning som uppfyller företagets behov. Vi är experter på HR konsulter och samarbetar med de bästa leverantörerna för att täcka alla dina systembehov för HR och lön. 

Vet du hur mycket ett HR och lönesystem kan göra för ditt företag?  

Centrala HR 

Automatisera processer som kommer att minska administrativ tid och låter HR personalen fokusera på de anställda. Skaffa värdefull information genom realtidsdata och ge stöd strategiskt till resten av din organisation. 

 

Kompetensutveckling  

Kompetensutveckling (Talent management) är alltid avgörande för både framgång med och bevarande av sin personal. Identifiera nyckelpersonerna i ditt företag och skräddarsy det stöd de behöver för att blomstra. Vi erbjuder dig ett kraftfullt verktyg som du kan använda för att planera detta. 

 

Kompetens och lärande 

Attrahera, behåll och utveckla dina medarbetare med lösningar för kompetensuppbyggnad och lärande, gör utbildnings- och utvecklingsmöjligheter transparenta och lättillgängliga för alla dina anställda. 

Rekrytering 

Skaffa verktyg för att anställa mer kompetenta individer, locka rätt personer och matcha dem med sina optimala roller. Det har aldrig varit enklare att ge dina medarbetare förutsättningar för framgång, vilket ökar engagemanget från början. 

Kompetenshantering 

Vi anser att kontinuerlig komptenshantering är hjärtat i varje organisation som främjar feedback och erkännande. Vi erbjuder dig programvaran som hjälper dig att förstå hur dina medarbetare presterar och möjliggör förbättring av deras prestation. 

Våra produkter inom HR och lön ^

Om du är osäker kan våra konsulter hjälpa dig att välja det perfekta HR- och lönesystemet för ditt företag.

Unit4

Lösningen Unit4 HR och lön ger dig ett enda system för alla dina HR, löne- och ekonomiprocesser, vilket innebär att du kan automatisera de tidskrävande uppgifterna och frigöra tid för dig och ditt team för att ägna åt arbete som är viktigare. Lösningen täcker hela anställningslivscykeln samtidigt som den bidrar till mer exakt och effektiv datahantering tack vare integrationer.

Klicka för en demo om Unit4 HR och lön

CatalystOne

CatalystOne är en omfattande serie av program för Human Capital Management (HCM) som ger stöd för alla dina HR funktioner från kompetens och successionsplanering till kontinuerlig kompetensutveckling. Den modulbaserade designen innebär att våra lösningar kan kombineras och konfigureras för att uppfylla dina unika krav och om dina behov förändras kan en ny modul läggas till. 

CatalystOnes molnbaserade programserie för HR kommer att förbättra kompetensen både hos din HR funktion och hos chefer i olika nivåer. CatalystOne är utformad för att effektivisera kritiska processer för medelstora och stora organisationer över hela världen. 

Unit4 HR & Payroll solutions

Dokumentation och rådgivning om hantering av rutiner ^ 

När reviderade du senast dina rutinbeskrivningar för HR och lönehantering?

Dokumentation och rutinbeskrivningar ges ofta lägre prioritet. 

Uppdatering av dokumentationen är också avgörande när nya funktioner introduceras eller ändringar görs i konfigurationen av ditt HR och lönesystem. Vi har omfattande erfarenhet av att förbereda rutinbeskrivningar och kan hjälpa dig med att revidera och uppdatera dokumentationen. 

Health check of your HR system

Systemhälsokontroller
för ert HR system ^

En lösning som var smart för några år sedan kanske inte längre är det mest effektiva sättet att använda ditt HR system idag. En hälsokontroll av systemet från Arribatec kan bidra till en bättre användning av dina verktyg och funktioner för ditt företag eller din organisation. 

Läs mer om systemhälsokontroller 

Resurskonsulter för HR och löneadministration ^

Har du dåliga erfarenheter av att konsulter byts ut alltför ofta? Arribatec strävar efter att våra kunder ska ha en till två fasta kontaktpersoner (resurskonsulter), vilket ger våra konsulter djupgående kunskap om hur ditt företag eller din organisation använder lönesystemet och säkerställer att du som kund får snabb och rätt hjälp när det behövs.  

Arribatec kan även ta ansvar för specifika roller i ditt företag under en begränsad period. Om en anställd inom löneavdelningen slutar kan vi hjälpa till med lönehanteringen under tiden du arbetar med att anställa en ny person. På så sätt säkerställer man den löpande löneadministrationen samtidigt som utrymme ges för att genomföra en bra rekryteringsprocess utan stress. 

Hyr en resurskonsult 

unit4 training

Lär dig hur du kan förbättra dina HR processer ^

Skicka oss ett meddelande för att utforska dina möjligheter. 

About Arribatec
Consulting company in Europe
Arribatec