Våra tjänster

Digitala lösningar levereras, underhålls och supporteras med engagemang och kompetens.

Vi levererar alla relevanta tjänster som krävs för att få nytta av dina system. När lösningar levereras, utökar vi våra tjänster till att också inkludera systemsupport & övervakning och styrning för att säkra din IT-investering.

 

Bransch

Med vår bakgrund som leverantör av digitala affärslösningar arbetar vi brett inom olika branscher och mot olika organisationer inom privat och offentlig sektor.

Offentlig sektor

Arribatec har lång erfarenhet av att leverera tjänster och lösningar till offentlig sektor.  Vi har en djup verksamhetskompetens inom de ekonomiprocesser som styr offentlig verksamhet oavsett om det är kommun, region eller myndighet.

Privat sektor

I privat sektor har vi lagt fokus på fastighetsbolag, konsultbolag, men stöttar självklart alla som vill förbättra användandet av sina system. Vi levererar tjänster och lösningar som bidrar till innovativt användande av IT.

 

AFFÄRSSYSTEM

Vi har vår kärnkompetens i Unit4 Business World och Xledger. Vi levererar en integrerad helhetslösning med affärssystemet som det centrala systemet. Vi implementerar, anpassar, integrerar och förvaltar dessa Affärssystem i kombination med andra best-of-breed lösningar.

APPLIKATIONSMONITRERING OCH FÖRVALTNING

Vi erbjuder traditionell applikationsförvaltning, men i kombination med vår ”Application Management” utökar vi tjänsten till att vara en proaktiv tjänst. Vår ”Application Management” innebär proaktiv övervakning av servrar, applikationer och integrationer. Vårt ärendesystem är en integrerad del av vårt systemlandskap och en viktig del av vårt tjänsteerbjudande. Snabbhet och flexibilitet är ledord, då kan ett telefonsamtal vara mer effektivt. Självklart erbjuder vi våra förvaltnings- och supporttjänster på svenska.

ENGAGEMENT MANAGEMENT

Traditionella projektledare har haft en viktig roll vid leverans av IT-Projekt. @Arribatec, vi vill differentiera oss genom att leverera en bättre kundupplevelse och kostnadseffektiva projekt. Helhetssyn och kvalitet är viktigt, det inkluderar inte bara programvara utan också tjänster. Att förstå kundorganisationen, processerna och systemen är avgörande för att kunna leverera bäst i klassen lösningar. Våra Engagement Managers tar stort ansvar genom att bygga upp en förståelse för våra kunders lösningar och processer. Vi driver projekt baserat på en helhetssyn, vilket ger enhetliga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

ANPASSNINGAR

Våra kompetenta systemarkitekter och utvecklare kan erbjuda allt från att analysera behov till att föreslå lösningar som skapar mervärde för kunden. Om standardsystemet inte kan lösa ditt behov, kan vi leverera anpassningar.  Anpassning av standardsystem kan leda till en komplex och kostsam framtida lösning om den inte levereras på rätt sätt. Vi har lång erfarenhet av att utveckla anpassningar och fokuserar på att leverera hållbara lösningar med garanti.

SYSTEMINTEGRATION

Vår ambition är att erbjuda den bästa kompetens på de system vi levererar. Kompetensen består i erfarenhet och beprövade metoder vilket gör det möjligt att integrera olika system att fungera som en integrerad lösning med hög kvalitet. Våra konsulter tar fullt ansvar från behov, förslag på teknisk lösning till levererad integration. Med vår Application Management och supporttjänster kan övervaka integrationerna och säkerställa dess prestanda. Vårt mål är att bygga långsiktiga strategiska relationer med våra kunder.

STYRGRUPP

Kompetent styrning av ditt systemlandskap är avgörande för att säkerställa kvaliteten på systemlösningen och processerna över tid. Alla förändringar kräver en mycket hög förståelse för systemlösningens helhet. Många organisationer upplever utmaningar att upprätthålla djup kompetens i systemlösningens alla delar. Att inrätta en Styrgrupp som ansvarar för att besluta och prioritera systemförändringar, är en investering för att säkerställa systemlösningens funktion och kvalitet över tid. 

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Arribatec erbjuder tjänster som omfattar hela vår leverans. Med vår verksamhetskompetens, relaterad teknik och process hjälper vi våra kunder med råd, att välja, implementera och integrera system för att stödja sin IT & Digitaliseringsstrategi. Med våra experter på alla nivåer kan vi engagera oss i en ren rådgivande roll eller samarbeta med andra leverantörer/konsulter för att leverera ett helhetsprojekt.

BESLUTSSTÖD OCH VERKSAMHETSSTYRNING

Via Beslutsstöd och Verksamhetsstyrning definieras de människor, processer och plattformar som integreras och anpassas för sin verksamhet. Genom beslutsstöd (BI) och verksamhetsstyrning tar organisationen en mer strategisk inriktning. @Arribatec, strävar vi efter att leverera denna totalitet som en integrerad del av kundens systemlandskap och IT-strategi. Genom god förståelse för våra kunders processer och system och skapande av masterdata säkerställer vi kvaliteten på de data som ska hämtas från transaktionssystemen. Med korrekt data av hög kvalitet säkerställs grunden för vidare analys via Beslutsstöd och Verksamhetsstyrning.