Vår mission

Modell för engagemang

Varje företag och organisation är unikt, så vi tror att varje kund efterfrågar en unik strategi. Vi förstår kundernas utmaningar, vad gäller affärssystem och dess livscykel. Genom erfarenhet har vi utvecklat metoder och processer för att utveckla samarbete med våra kunder. Modellen driver innovation, lösningar, integrationsstrategier, förvaltning, processmodellering etc. Vår ”Engagement Management” modell hjälper oss att standardisera hela leveransmodellen och säkerställer att avtalad lösning generera värde för kunderna.

Alla våra projekt leds av en ”Engagement Manager”. Dennes roll är att vårda och utveckla relationen och samarbetet med kunden. En helhetssyn ett 360 graders perspektiv på kunden. Det som vi försöker uppnå är något helt annorlunda och som kräver djup kompetens för att våra kunders affärer, verksamhet och kultur, deras affärsprocesser och system.

Three principles of Engagement

“We need to look beyond legacy of the past, and think forward, to which the term “Next Practice” becomes the learning spot”.

To deliver best-in-class-solutions you need to master the combination of people, system and process. They are our three-main principle of an Engagement.

People

People


Den traditionella inställningen med “Best Practice” förutsätter att processer som fungerar i en organisation också kommer att fungera i en annan. Detta utan att ta hänsyn till organisationens kultur, medarbetares beteende och att det kan påverka hur system konfigurerats och processer definierats. Efter många år i branschen har vi sett flertalet exempel på hur dessa förutsättningar orsakat problem i den dagliga verksamheten. Den mänskliga faktorn och organisationens kultur måste gå hand i hand med hur lösningar implementeras och processer definieras. Vi engagerar oss i din organisation för att förstå hur dessa faktorer kan påverka design av processer och lösningar. Att utmana er med vår erfarenhet är naturligtvis viktigt för att leverera en kostnadseffektiv lösning. Självklart kanske du tänker, men tyvärr är inte alltid så fallet i system- och konsultbranschen. Vi tar alltid hänsyn till kultur och organisationsspecifika beteenden och krav som en del av de lösningar vi levererar.

Process


Att designa integrerade affärsprocesser på PowerPoint är en sak. Att leverera affärsprocesser med fullt systemstöd är något helt annat. Vissa processer kan fungera i en applikation, medan andra är mer komplexa och kan involvera flera applikationer.  Att kunna modellera affärsprocesser och leverera dessa med fullt systemstöd är inte trivialt, och kan innebära att nya system behöver implementeras.

@ Arribatec, inkluderar processer som en integrerad del av allt vi gör. Vi levererar lösningar som ger er fullt systemstöd. Process med fullt systemstöd = Affärsvärde

Process
Solution

Solution


System kan implementeras på olika sätt, vilket betyder att lösningen som levereras kan variera från kund till kund. Standardiserade processer och lösningar är alltid vår målsättning. Vi kan inte ignorera medarbetare och deras påverkan på processer när vi implementerar en lösning. Omfattande erfarenhet från leverantörer krävs för att kunna leverera, konfigurera och anpassa en integrerad lösning. Detta har vi på @Arribatec.

Lösningar är inte bara system. System och processer ska implementeras, integreras för att tillhandahålla en lösning som är användarvänlig. @Arribatec, vi levererar inte bara system utan lösningar!

Vi levererar integrerade lösningar med fullt systemstöd som fungerar i din organisation. Vi levererar digitala lösningar! Det här är digitalisering i praktiken och på Arribatec sätt!

Arribatec levererar Engagemang och Digitala Affärslösningar!

Arribatec levererar Engagemang och Digitala Affärslösningar!


Med fokus på våra tre principer av Engagemang, -People -System -Processs, gör vi IT till ett strategiskt verktyg. Vi levererar Digitala Affärslösningar i praktiken och på vårt sätt.

 

 

Arribatec levererar Engagemang och Digitala Affärslösningar!