Arribatec har tecknat ett partnerskapsavtal med UNIT4 Travel & Expenses (UNIT4 T&E).

Arribatec

30.01.2020

Arribatec har tecknat ett partnerskapsavtal med UNIT4 Travel & Expenses (UNIT4 T&E).

Samarbetet omfattar Sverige, Norge och Danmark.

Unit4 T&E är en tjänst som automatiserar hanteringen av utlägg och reseräkningar för både medarbetare och företaget. UNIT4 T&E är en användarvänlig och flexibel tjänst som vägleder användaren genom processen och gör det möjligt för medarbetaren att registrera sina resor och utlägg online med hjälp av en PC, surfplatta eller smartphone. Medarbetaren behöver ingen kunskap om gällande regler, priser, koder, konto etc. Tjänsten uppdateras ständigt med korrekta avtal och priser för respektive länder. Kontroll sker också mot företagets interna resepolicy. Oavsett om den anställdas utgifter är enkla eller komplicerade är det möjligt att registrera resan via sin smartphone.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur du kan automatisera din hantering av resor och utlägg.