Arribatec är nu officiell global partner till UNIT4!

Arribatec

30.01.2020

Arribatec är nu officiell global partner till UNIT4!

För Arribatec ger partnerskapet möjligheten att tillhandahålla ett ännu bredare erbjudande av tjänster och lösningar till våra kunder.

Partnerskapet stärker vårt nordiska och globala fokus på UBW. Arribatec kommer i nära samarbete med Unit4 identifiera nya affärsmöjligheter där vi tillsammans kan tillhandahålla större värden till våra kunder. Större värden kan tillhandahållas med den breda erfarenhet Arribatec  har av att utveckla kompletterande lösningar, implementera nya tjänster och integrera med ”best of breed” 3:e parts lösningar kopplat till UBW. Vi kommer att skapa stor tillväxt i olika branscher och geografiskt.

Arribatec jobbar med mer än 200 av de största UBW kunderna i över 20 olika länder, partnerskapet gör Arribatec till en av de ledande leverantörerna av UBW lösningar och relaterade tjänster globalt. Vi har en djup system-, integrations-, och process kompetens. Vi levererar långt utöver vad våra kollegor i branschen gör.

”Partnerskapet är en mycket viktig milstolpe för oss, likväl en fantastisk möjlighet att fortsätta vår framgångsrika resa”, säger Per Ronny Stav, Group CEO på Arribatec.

”För våra svenska kunder finns bara fördelar med partnerskapet då vi kan erbjuda bred och djup kompetens inom UBW samt i samarbete med Unit4 kompletterande tjänster och lösningar som kommer att skapa mervärde för kunderna”, säger Mariette Larsson som är ansvarig för Arribatecs svenska verksamhet.

Arribatec är stolta över det globala partnerskapet eftersom vi tror att det kommer ge stora fördelar för våra kunder.