Våra tjänster

Våra tjänster

Digitala lösningar levereras, underhålls och supporteras med engagemang och kompetens.

Vi levererar alla relevanta tjänster som krävs för att få nytta av dina system. När lösningar levereras, utökar vi våra tjänster till att också inkludera system – support & övervakning och styrning för att säkra din IT-investering.

 

Bransch

Med vår bakgrund som leverantör av digitala arrfärslösningar arbetar vi brett inom olika branscher och mot olika organisationer inom privat och offentlig sektor.

Offentlig sektor

Arribatec har lång erfarenhet av att leverera tjänster och lösningar till offentlig sektor där vi har en djup verksamhetskompetens inom om de ekonomi processer som styr offentlig verksamhet oavsett om det är kommun, region eller myndighet.

Privat sektor

I privat sektor har vi lagt fokus på fastighetsbolag, konsultbolag men stöttar självklart alla som vill förbättra användandet av sina sysem. Vi levererar tjänster och lösningar som bidrar till innovativt användande av IT

 

DIGITAL PLATFORM SERVICES

Every layer of an enterprise—being business processes, applications and platforms or infrastructure—is being subject to radical changes. These changes are impacting the experiences of customers (CX) and users (UX) alike. Successful CX and UX require a robust digital backbone that enables you to make direct connections to customers and users. We offer we offer services to drive digitalization in general, but also related to specific digital platforms required to deliver a through digital experience. This is performed by our senior architects and are normally combined with supported services related to integration with the rest of the customers system landscape. Architecture and platform = Digital Solutions Delivered.

ERP

Vår kärnkompetens är UNIT4 ERP och Xledger. Vi levererar en integrerad helhetslösning med affärssystemet som det centrala systemet. Vi implementerar, anpassar, integrerar och supporterar dessa ERP system i kombination med andra best-of-breed lösningar. Hur kan vi hjälpa er med ert befintliga system eller letar du ett nytt ekonomisystem?

Arribatecs team av konsulter har en omfattande erfarenhet av att implementera Unit4 Business World och Xledger hos företag och organisationer i olika branscher. Arribatecs kompetens och erfarenhet täcker alla delar av lösningen och omfattar behovsanalys, projektledning, implementering, uppgradering samt fullt ansvar för förvaltning och support.

BUSINESS ANALYTICS FRAMEWORK

This framework defines the people, processes and platforms that need to be integrated and aligned to take a more strategic approach to business intelligence (BI), analytics and performance management (PM) initiatives. @ Arribatec, we aim to deliver this totality as an integral part of a total system landscape and IT strategy. Through good understanding of our customers processes, systems as well as creation of master data, we secure the quality of the data created in the transaction systems, the fundament for accurate and correct data to serve its purpose in reporting, analytics and performance management.

APPLICATION SUPPORT & MANAGEMENT

Vi erbjuder traditionell applikationssupport, men i kombination med vår Applikation Management utökar vi den tjänsten till en proaktiv tjänst genom att automatisera skapandet och identifieringen felkällan för supporten om felet orsakas av den tekniska infrastrukturen eller processer. Vårt support system är en integrerad del av vårt systemlandskap och en viktig del av vårt tjänsteerbjudande, men vi förstår också att det ibland krävs snabbhet och flexibilitet, då är ett telefonsamtal mer effektivt. Vi erbjuder flexibilitet för telefon, e-post och supportbaserad support för alla lösningar vi implementerar. Självklart erbjuder vi support på Svenska

ENGAGEMENT MANAGEMENT

Traditionella projektledare (PL) har haft en viktig roll vid leverans av IT-Projekt. @Arribatec, försöker vi se bortom det förflutna och se hur vi kan differentiera oss i att leverera en bättre kundupplevelse och kostnadseffektiva projekt. Programvara och lösningar är en sak, men det måste matchas med samma nivå av kvalitet och helhetssyn när det gäller tjänster. Att förstå kundorganisationen, processerna och systemen är avgörande för att kunna leverera bäst i klassen lösningar. Våra Engagement managers tar därför ett mycket bredare ansvar genom att bygga upp en förståelse för våra kunders hela system och processer. Vi tror att en omfattande system- och processkompetens i kombination med en djup förståelse för våra kunders verksamhet, organisation, processer och system. Vi kan driva projekt på ett bättre sätt och därmed leverera enhetliga kostnadseffektiva lösningar

CUSTOMIZATION

Our highly skilled system architects and developers can offer you a total service from analysing if requirements of any kind will require a customization or can be solved with a smart workaround. If standard implementation or process adjustments are not able to solve your required way of working, we can deliver customization of most of our offered solutions. Customizing standard applications can create a highly complex and costly future solution if not delivered in the right way. We have extensive experience in all aspect hereof and focusing a lot on delivering sustainable solutions and can even guarantee future upgrade through maintenance contracts also on customisation.

SYSTEM INTEGRATION

With the best competence on in the market on the systems we deliver, we have also developed extensive experience and comprehensive methods for how to integrate different business applications to function as an integrated solution. Our consultants can take full responsibility from analysis, recommendation of technical solution to integration delivered! With our Application Management and Support Services, we can also take care of monitoring the integrations and secure its performance and related support. With the aim to build long-term strategic relationship with our customers, we go longer and deeper in delivering a total customer experience also including system integration.

GOVERNANCE BOARD

Future governance of your system landscape is vital for securing the quality of the systems and processes over time. All changes after solutions are live requires a very strong understanding of the related systems, integrations and processes. Not all customers are able to maintain deep understanding of all these details and consequences if changes are deployed. Establishing a Governance Board responsible for deciding and prioritizing system changes over time is an investment to secure data quality and system accuracy over time. Through our Governance Board service we bridge the gap between internal competence and system & process competence on the other side for you to take the right decision for system changes in production.

ADVISORY SERVICES

With basis in our deep domain competence, market overview and independence, we also engage with our customers in the process of selecting of new solutions or improve the current systems to deliver the same result. Arribatec offers a combination of technology and business advice throughout our service delivery. But more specifically we combine our domain competence within business applications, related technology and process to advice our customers in selecting, implementing and integrating business software to support their IT & Digitalization strategy. Our broad spectrum of experts on all level allows us to engage on a pure advisory model, but even directly or by collaborating with software vendors or other consultants to deliver a holistic project. Through our independence and engagement model, we emphasize how we systematically can drive the process from “need identified” to solutions selected and delivered – alone or in collaboration with other with better system and or integration competence regarding the selected solution.