Våra lösningar

Unit 4

Unit4 Business World är ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) för både privat och offentlig sektor och utmärker sig genom sin användarvänlighet. Det är byggt för dig som ska arbeta i verktyget och med en teknik som underlättar användarens arbetsdag och minimerar antalet administrativa uppgifter.

Xledger

Xledger är ett äkta molnbaserat affärssystem, utvecklat från grunden att vara en äkta SaaS lösning. Idag automatiserar plattformen flertalet affärskritiska kärnprocesser och sparar tid åt mer än 10 000 företag i olika branscher över hela världen. I och med att det är en enda installation av systemet och en databas, arbetar samtliga användare globalt i samma version. Du kan arbeta var du än befinner dig då du kommer åt systemet från valfri enhet och webbläsare. Med Xledger får du allt du behöver i ett system, från ekonomistyrning till projektredovisning, tidrapportering och fakturering.

Hypergene

Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd – med en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med Hypergene kan kunder styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet. Nyckeln är en produkt som rymmer tre samverkande och användarvänliga delar: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Varje del står starkt på egna meriter, tillsammans utgör de en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyrning. Lösningen utgår från en kraftfull plattform som tillåter automatiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler – samt utgör ett sammanhållande kitt för presentation och distribution av information från produktens alla delar.

Leasright

Leasright har utvecklat systemstöd som skapar en effektiv livscykelhantering och administration av leasingavtal och objekt i form av lös egendom. Leaseright stöttar organisationer inom offentlig och privat sektor med att uppnå direkta och indirekta besparingar kring i huvudsak objektfinansiering, upphandling och asset management. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat våra koncept, system & tjänster, i mer än två decennier.

Arribatec har tillsammans med Leasright tagit fram en integration som exporterar information från UNIT4 ERP Leverantörsregister för vidare analys i Leasright.

Stratsys - Work-life Simplicity

Stratsys är ett molnbaserat verktyg för effektiv strategisk planering. Smidigt och enkelt, precis så som arbetslivet borde vara. Innan Stratsys arbetade varje avdelning i silos, alla på sitt eget sätt. Viktiga uppgifter glömdes bort och timmar, ibland dagar, spenderades på att söka information och ta fram rapporter. 

Arribatec kan erbjuda en integration mellan UNIT4 ERP och Stratsys som innebär att utfall, budget och prognos kan integreras med Stratsys för att underlätta och förenkla uppföljning.

Implementation of digital business solutions. Challenge us now!

Challenge us and we will challenge you to take the right next steps in digitalizing your company.