Vår mission

Vår aproach

Modell för engagemang

Varje företag och organisation är unikt, så vi tror att alla kunder kräver en unik strategi. Vi förstår kundernas utmaningar, vad gäller affärssystem och dess livscykel. Tack vare vår erfarenhet har vi utvecklat metoder och processer för att skapa ett samarbete med våra klienter som driver innovation, lösningar, integrationsstrategier, förvaltning, processmodellering etc. Vår ”Engagement Management” modell hjälper oss att standardisera hela leveransmodellen och säkerställa att ”såld” lösning blir levererad som lösning med affärsvärde för kunderna. 

Alla våra projekt är hanterade av en ”Engagement Manager”. Dennes roll är att hantera hela relationen med kunden från början till slut och därefter…vilket betyder nuvarande åtagande. De flesta leverantörerna tycker att de hanterar kunderna på det här sättet med sina ”Kundansvariga”, men i realiteten är de säljare som vårdar relationen oftast i samband med nya affärsmöjligheter att kunna sälja in mer till den befintliga kunden. Det som vi försöker uppnå är något helt annorlunda och som kräver djup kompetens och att vi förstår våra kunders affär och kultur, deras affärsprocesser och system. 

Three principles of Engagement.

Three principles of Engagement

“We need to look beyond legacy of the past, and think forward, to which the term “Next Practice” becomes the learning spot”.

To deliver best-in-class-solutions you need to master the combination of people, system and process. They are our three-main principle of an Engagement.

People

People


Den traditionella approachen med “Best Practice” förutsätter att processer som fungerar i en organisation också kommer att fungera i en annan. Detta utan att ta hänsyn till organisationens kultur och medarbetares beteende och att det kan påverka hur system konfigurerats och processer definierats. Efter många år i branschen har vi sett många exempel på hur dessa förutsättningar orsakat problem i den dagliga driften. Den mänskliga faktorn och organisationens kultur måste gå hand i hand med hur lösningar implementeras och processer definieras. Vi engagerar oss med din organisation för att förstå hur dessa faktorer kan påverka design av processer och lösningar. Att utmana er med vår erfarenhet is naturligtvis viktigt för att leverera en kostnadseffektiv lösning. Logisk och självklart kanske du tanker men tyvärr är inte alltid så fallet i system- och konsultbranschen. Vi tar alltid hänsyn till kultur och organisationsspecifika beteenden och krav som en del av de lösningar vi levererar.

Process


Att designa integrerade affärsprocesser på PowerPoint är en sak. Att leverera med fullt systemstöd är något helt annat. Vissa processer kan fungera i en applikation, medan andra är mer komplexa och kan involvera flera applikationen.  Att kunna modellera processer och leverera med fullt systemstöd är inte trivialt och kan kräva nya system.

@ Arribatec, vi inkluderar processer som en integrerad del av allt vi gör och kan till och med leverera system som ger er fullt systemstöd. Process med fullt systemstöd = Affärsvärde

Process
Solution

Solution


Olika system kan bli implementerade på olika sätt, vilket betyder att lösningen som levereras kan variera från kund till kund. Standardiserade processer och lösningar är alltid vår målsättning och en del av vår metod men vi kan inte ignorera medarbetare och deras påverkan på processer när vi implementerar en lösning. Omfattande erfarenhet krävs på systemsidan för att kunna konfigurera och anpassa för att leverera en integrerad lösning.

Lösningar är inte bara system, men hur ett system ska implementeras, integreras och sammankopplas för att tillhandahålla slutanvändarna en upplevelse som är positiv och effektiv. @Arribatec, vi levererar inte bara system utan lösningar!

Vi levererar integrerade system och processer med fullt systemstöd som fungerar i din organisation. Vi levererar digitala lösningar! Det här är digitalisering i praktiken och på Arribatec sätt!

Arribatec levererar Engagemang och Digitala Affärslösningar!

Arribatec levererar Engagemang och Digitala Affärslösningar!


Med focus på våra tre principer av Engangemang, gör vi IT till ett strategiskt verktyg med design, implementation, anpassningar, utveckling, integrationer, support och levererar Digitala Affärslösningar i praktiken och på Arribatec sätt….

 

 

Arribatec levererar Engagemang och Digitala Affärslösningar!