BMSx webinar

BMSx webinar

Join our webinar Wednesday September 28th! The webinar will cover Arribatec EA & BPMs own product series - BMSx.

BMSx is Arribatec’s own line of products that extend and expand the possiblities in your existing EA & BPM system. BMSx Go, BMSx Archive and BMSx Regulator Integrator will be presented. The webinar will be held in both Norwegian and English.

Date:

Wednesday September 28th 2022

English webinar : 
11:00 – 11:40
Norwegian webinar:
14:00 – 14:40

Program:

  • 20 – 25 minutes presentation of our product series
  • 15 – 20 minutes Q/A

Our products:

BMSx Go

The mobile app that takes your QualiWare management system to the frontline of value creation: out in the field.​

BMSx Regulator Integrator

Your QualiWare management system always kept in line with laws and regulations relevant to you.

BMSx Archive

Automatic snapshots of your QualiWare repository's historical content, easily retrievable within seconds.

Sign up here:

Z0A0386
lovdata 2

Do you want to know more?

Other courses and webinars ^

Screenshot 2022 07 05 at 14.32.58

Kurs: Fra god prosessteori til god prosesspraksis

Prosessarbeid er verdiskapning satt i system. Dette kurset tar deg gjennom hvorfor forretningsprosesser skaper verdi, hva prosessarbeid består av og kan bidra til. I tillegg får du innføring i vår anbefalte metode for å etablere og videreutvikle et prosessorientert styringssystem.

Read More